آموزش ساخت گل 5 پر

از پارچه مورد نظر تعداد 5 دایره برای گلبرگ های هر گل برش میزنیم. آنها را از وسط تا کرده، روی هم قرار داده و با بخیه های درشت به هم کوک می کنیم.

 

بعد از اینکه بصورت حلقه بهم متصل کردیم، نخ کوک را کشیده ، گلبرگ ها چین خورده و گل فرم نهایی خود را به دست می آورد.

 

 


نکاتی مهم در ارتباط با گلدوزی با چرخ خیاطی

نکاتی مهم در ارتباط با گلدوزی با چرخ خیاطی
نکاتی مهم در ارتباط با گلدوزی با چرخ خیاطی

آموزش ساخت گل با روبان

این گل برای تزیین لباس و یا سنجاق سر قابل استفاده می باشد.
 آموزش ساخت گل با روبان

آموزش کار با پایه دکمه دوزی

دوخت دکمه با استفاده از چرخ به شما این امکان را می دهد که از وقت خود نهایت استفاده را ببرید و در ضمن از استحکام دکمه اطمینان لازم را داشته باشید.
آموزش کار با پایه دکمه دوزی