دسته بندی

کاچیران
چرخ خیاطی های کاچیران
جین
چرخ های صنعتی جین

محصولات

چرخ خیاطی کاچیران

رز 232 پلاس

چرخ خیاطی کاچیران

رز 232

انواع دوخت چرخ خیاطی راسته دوز-
چرخ خیاطی کاچیران

رز 223 پلاس

چرخ خیاطی کاچیران

رز 223

چرخ خیاطی کاچیران

رز 211 پلاس

چرخ خیاطی کاچیران

رز 211

دستگاه گلدوزی تاجیما

TMEZ-KC series

دستگاه گلدوزی تاجیما

TMEZ-SC series

دستگاه گلدوزی تاجیما

TAJIMA SAI

محصولات

جستجو

دسته بندی

کاچیران
چرخ خیاطی های کاچیران
جین
چرخ های صنعتی جین