روغن کاری و تمیزکاری چرخ خیاطی

روغن کاری و تمیزکاری چرخ خیاطی روغنکاری چرخ خیاطی تاثیر زیادی برای دوخت خوب دارد و از مشکلاتی مانند: زیر ریختن نخ، قفل کردن چرخ و … جلوگیری می کند. زمان روغن کاری بسته به میزان استفاده شما از چرخ خیاطی، متفاوت می باشد: – برای چرخ خیاطی هایی که دائم کار می کند، بعد […]

جستجو